Danube Agro Logistic

Global union Backi Petrovac
Danube Agro Logistic (skraćeno DAL) je preuzeće u investicionom ciklusu, odnosno u inkubaciji.  Strateški će igrati veoma važnu ulogu u razvoju ostalih preduzeća članica poslovnog udruženja Global Union.  

Obzirom da je delatnost DAL-a važna za ceo sektor u kome će preduzeće biti aktivno, dodatne informacije o ovom preduzeću ćemo objaviti kada za to dođe vreme, odnosno kada preduzeće počne sa obavljanjem svoje delatnosti, a sve u skladu sa promotivnom kampanjom koju ćemo takođe tada realizovati.
 
wives who cheat my boyfriend cheated on me with a guy read here
what makes husbands cheat click here reasons why women cheat on their husbands
men having affairs link open
men having affairs how to cheat on my husband open
redirect why women cheat on husbands my wife cheated on me now what
redirect my wife cheated on me now what

Kontakt

wives who cheat my boyfriend cheated on me with a guy read here
wives who cheat I cheated on my girlfriend read here
what makes husbands cheat redirect reasons why women cheat on their husbands
men having affairs link open
men having affairs link open
redirect why women cheat on husbands my wife cheated on me now what